ΤΑ ΓΡΑΨΑΜΕ ΟΛΑ... ΤΑ ΕΙΔΑΜΕ ΟΛΑ... ΤΑ ΜΑΘΑΜΕ ΟΛΑ... ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΙ...

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΕΦΟΡΙΑΣ..?

Φορολογικό νομοσχέδιο μόνο με τις διατάξεις για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και το νέο ποινολόγιο της εφορίας σχεδιά­ζει να... καταθέσει πριν από το τέλος του έτους στη Βουλή η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Πρόκειται για φορολογικό νομοθετι­κό κείμενο στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Η κάθετη άρνηση της αξιωματι­κής αντιπολίτευσης να δεχθεί την προώθηση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου για το Εθνικό Φορολο­γικό Σύστημα που έχει εξαγγείλει ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγε­λος Βενιζέλος έχει αναγκάσει το επιτελείο της Καραγιώργη Σερβίας να συντάσσει το ελάχιστο δυνατό νομοθετικό κείμενο φορολογικών διατάξεων που θα βρει ευρεία κοι­νοβουλευτική στήριξη. Πρόκειται για διατάξεις που αφορούν αφενός την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και αφετέρου την κατα­πολέμηση της φοροδιαφυγής. Δηλα­δή διατάξεις για δυο πεδία που δύ­σκολα θα αρνηθεί να υπερψηφίσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ.

Ειδικότερα, οι περίπου 70 σελίδες νομοθετήματος, των οποίων τη σύ­νταξη ολοκληρώνουν σύντομα οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομι­κών, περιλαμβάνουν:

- Τον λεγόμενο Κανονισμό Απεικόνι­σης Συναλλαγών. Ο ΚΑΣ θα αντικα­ταστήσει τον υφιστάμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με στόχο την απλοποίηση και τον περιορισμό των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρή­σεων και των ελευθέρων επαγγελ­ματιών. Μια σειρά από γραφειοκρα­τικές διαδικασίες καταργούνται (π.χ. τήρηση ειδικών βιβλίων) και θεσπί­ζεται η ουσιαστική απεικόνιση των συναλλαγών των επιχειρήσεων μέσω κυρίως του τραπεζικού συστήματος (ενεργοποίηση της τήρησης ειδικού επαγγελματικού τραπεζικού λογαρι­ασμού κ.λπ.).

- Το νέο ποινολόγιο της εφορίας. Μια σειρά από πρόστιμα και ποινές που επιβάλλονται για μικρής αξίας φορο­λογικές παραβάσεις εκλογικεύονται, ενώ θεσπίζονται μεγάλες εκπτώσεις στην περίπτωση που τα πρόστιμα εξοφλούνται εντός συγκεκριμένης σύντομης προθεσμίας. Επίσης προ­βλέπεται η επιβολή προστίμων και στους φορολογούμενους που δεν ζητούν αποδείξεις για τις αγορές τους.
topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ