ΤΑ ΓΡΑΨΑΜΕ ΟΛΑ... ΤΑ ΕΙΔΑΜΕ ΟΛΑ... ΤΑ ΜΑΘΑΜΕ ΟΛΑ... ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΙ...

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

ΕΚΤΑΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΡΑΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Φόροι και μείωση εισοδήματος μας περιμένουν από 1η Ιανουαρίου. Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών. Σημαντικές απώλειες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Διαβάστε αναλυτικά παραδείγματα
Διευκρινίσεις για τον τρόπο πληρωμής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Η παρακράτηση φόρου θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012 λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ.
Επίσης, με τη νέα χρονιά, μας περιμένει και η μηνιαία παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς την οποία θα κληθούν να καταβάλουν μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έστειλε ο γγ του υπουργείου Γ. Καπελέρης, στους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, αναμένεται μείωση  των μηνιαίων αποδοχών κατά περίπου 30 ευρώ για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ και 35,3 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.
Για μηναίο εισόδημα 700 ευρώ η μηναία παρακράτηση θα αυξηθεί, μειώνοντας αντίστοιχα τις αποδοχές- κατά περίπου 20 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και 24 ευρώ στο δημόσιο.
Για αποδοχές 1.400 ευρώ η αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου και έκτακτης εισφοράς είναι της τάξεως των 37 και 44 ευρώ αντίστοιχα.
Το αφορολόγητο
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής %
Φόρος κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)
Σύνολο Φόρου (ευρώ)
5.000
0
0
5.000
0
7.000
10
700
12.000
700
4.000
18
720
16.000
1.420
10.000
25
2.500
26.000
3.920
14.000
35
4.900
40.000
8.820
20.000
38
7.600
60.000
16.420
40.000
40
16.000
100.000
32.420
Ανω των
45


100.000
 

Σημειώνεται ότι αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, προκειμένου για τον υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:
Κατά δύο χιλιάδες ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
Κατά τέσσερις χιλιάδες ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
Κατά επτά χιλιάδες ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
Το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.
Προβλέπονται ακόμη τα εξής:
- Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες ευρώ.
Όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων ευρώ.
- Το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον είναι άτομα με ειδικές ανάγκες (παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι τυφλοί, νεφροπαθείς, κλπ)
Έτσι για τον υπολογισμό του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1.1.2012 το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας για τις ακόλουθες περιπτώσεις διαμορφώνεται ως εξής:
α) για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών (που έχουν γεννηθεί από 1.1.1982 και μετά) στα εννιά χιλιάδες ευρώ,
β) για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών (που έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1946) στα εννιά χιλιάδες ευρώ,
γ) για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στα έντεκα χιλιάδες ευρώ,
δ) για τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα έντεκα χιλιάδες ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με ειδικές ανάγκες),
ε) για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα έντεκα χιλιάδες ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με ειδικές ανάγκες),
στ) για τα άτομα άνω των τριάντα ετών και μέχρι και εξήντα πέντε ετών που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα επτά χιλιάδες ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με ειδικές ανάγκες).
Εφόσον οι φορολογούμενοι των περιπτώσεων αυτών έχουν παιδιά που τους βαρύνουν τότε το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας που τους αντιστοιχεί προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου, αυξάνεται ως εξής:
Κατά δύο χιλιάδες ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
Κατά τέσσερις χιλιάδες ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
Κατά επτά χιλιάδες ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
Το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου και όποιου επόμενου κλιμακίου απαιτείται.
Σε ότι αφορά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε επικουρικές συντάξεις και βοηθήματα ισχύσουν τα ακόλουθα:
Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου, στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, διενεργείται ως ακολούθως:
α) Με συντελεστή 5% αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ετησίως,
β) Με συντελεστή 10% αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ετησίως.
γ) Με συντελεστή 15% αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ετησίως.
Παραδείγματα μείωσης αποδοχών
Όπως φαίνεται και από τα παρακάτω παραδείγματα, η χρονιά που έρχεται θα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους μισθωτούς, καθώς αναμένεται φοροκαταιγίδα.
Έστω ότι άγαμος μισθωτός του Δημοσίου ( για τον οποίο προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2012), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 190 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 190 ευρώ.
*Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 ευρώ
*Ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.370 ευρώ
*Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.370*1,5%=35,55 ευρώ
*Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:2.370-35,55=2.334,45/12=194,54 ευρώ
*Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 194,54*(450/1.650)=53,06 ευρώ
*Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 194,54*(190/1.650)=22,40 ευρώ
*Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 194,54*(190/1.650)=22,40 ευρώ
*Μηνιαία παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 (1%) Συνεπώς, 1.650*1 %=16,50 ευρώ
*Παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800+450=20.250 (2%) Συνεπώς, 450*2%=9 ευρώ
*Παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800+190=19.990 (1%) Συνεπώς, 190*1%=1,90 ευρώ
*Παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800+190=19.990 (1%) Συνεπώς, 190*1%=1,90 ευρώ
Δεύτερο παράδειγμα
Έστω ότι άγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (για τον οποίο προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ και για τον οποίο το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ισοδυναμεί με δύο μισθούς) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2012), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1.650 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 825 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 825 ευρώ.
*Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 ευρώ
*Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.195 ευρώ
*Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.195*1,5%=47,92 ευρώ
*Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:3.195-47,92=3.147,08/14=224,79 ευρώ
*Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 3.147,08/14=224,79 ευρώ
*Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 3.147,08/28=112,39 ευρώ
*Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 3.147,08/28=112,39 ευρώ
*Ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 (2%) Συνεπώς:
*Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού, 1.650*2%=33ευρώ
*Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων, 1.650*2%=33ευρώ
*Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα,825*2%=16,50ευρώ
*Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας,825*2%=16,50ευρώ
Τρίτο παράδειγμα
Έστω ότι ο μισθωτός της προηγούμενης περίπτωσης (2ο παράδειγμα) λαμβάνει κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2012 ένα έκτακτο εφάπαξ ποσό 3.000 ευρώ.
*Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100ευρώ
*Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.955 ευρώ
*Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.955*1,5%=59,32ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης ΦΜΥ του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού: 3.955-59,32=3.895,68-(224,79*14)=748,62 ευρώ
Ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και νόμου του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100 (2%) Συνεπώς, 3.000*2%=60 ευρώ

http://news247.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ